+359 2 962 46 93

За нас

ОСКАР-ЕЛ ПРЕДПРИЯТИЕ СЪС СИЛНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Твърдо вярваме, че успехът ни е резултат от всеотдайните усилия на нашите служители, а това е постижимо само чрез опазване на техните човешки права, неприкосновеност, здраве и благоденствие. В компанията е наложен стил на управление, целящ устойчиво развитие, коректни трудови взаимоотношения със служителите, техните семейства и обществото като цяло, с цел подобряване качеството на живот.

Ръководството на „ОСКАР-ЕЛ“ ЕООД официално декларира своята политика за социална отговорност, като основа на поддържана и развивана система за управление в съответствие с изискванията на международен стандарт SA8000:2014.

Политика за социална отговорност

Процедура за детски труд

„ОСКАР-ЕЛ“ се отличава с политика на равнопоставеност и на социална ангажираност. Фирмата предоставя финансова подкрепа на дейности в обществен интерес и на образователни проекти на ТУ София, Училище за тежко чуващи София и Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ гр. София.

„ОСКАР-ЕЛ“ инвестира в качествено и екологично производство и осигурява условия на труд в съответствие с най-съвременните изисквания. Производствената и офис сграда има внедрена система за енергиен контрол.

Повече информация по въпросите на социалната отговорност е поместена на сайта на Social Accountability International (стандарт SA8000, указания за внедряване и др.)

Сподели
Share to Facebook Share to Googleplus Share to Tweeter