+359 2 962 46 93

Клиенти и проекти

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

 

Световен лидер в преработката на медни концентрати и производство на черна и електролитна мед.

 

Основни проекти
Година

Рамково споразумение за производство на табла

2000-2009

Изграждане на подстанции ниско напрежение и модернизация на стари:
Трансформаторна подстанция 29 в ПСК, Трансформаторна подстанция 206/1 в ПСК, Трансформаторна подстанция 201/6 в МП, Трансформаторна подстанция 202/2 и 207/2 в МП. Проектиране, реконструкция, доставка на необходимото оборудване, изработка на разпределителни табла, електромонтаж, накладка и пуск. Управление на резервното захранване, следене състоянието на прекъсвачите, архивиране на данни и аларми.

2001
2006

Инсталация за дробене и пресяване на флюси: Изграждане на: 
осветителна, заземителна и силова инсталация, Profibus трасе; монтаж на КИП апаратура за следене на ниво; накладка на датчици и КИП апаратура; програмно обезпечаване на СИМОКОД табла; настойка на честотни преобразуватели СИМЕНС; настройка на трансмитери.

2002

Топлинен участък - изграждане на автоматизирана система за стръскване: Производство на ел табла за управление; изграждане на силова инсталация, инсталация за управление на Profibus трасе; наладка на цялата система, участие в пуск.

2002

Система за енергиен мениджмънт Power Logic: Проектиране на системата; доставка на оборудването, изграждане на комуникационна система, оптично и modbus трасета; монтаж на апаратурата; програмиране на операторски станции profibus трасе; съставяне на web страници; наладка на цялата система, участие в пуск.

2003

Инсталиране на честотни регулатори: Доставка на оборудването; монтаж; участие в тестовия екип.

2004

Инсталация и участие в пуск на помпена станция в металургично производство: Модернизация на старата система; изработване на СИМОКОД, табла за управление на помпи и задвижки; изработване на табло за управление с контролер СИМЕНС; изграждане на новата инсталация, Profibus трасе; оптично трасе; наладка и участие в пуск.

2002

Електромонтажни работи по реконструкция на контактен апарат КА-2: изработване на табла за управление, изработване на електроинсталация, участие в пуск и настройка.

2005

Инсталация за разделяне на прахове от електрофилтри с редлер: изработване на табла за управление, изработване на електроинсталация, участие в пуск и настройка.

2005

Изработка и реконструкция на табла на втора система на "Сярна киселина" в Кумерио Мед

2007

Капитален ремонт, част Електро и КИП и А на ел.табла

2007

Капитален ремонт, част Електро и КИП и А на разливна машина

2007

Изграждане на електроинсталации в "Нова рафинерия"

2009

Ново рамково споразумение за производство на табла

2009 - 2013

Изработка на 61 бр. СИМОКОД табла

2013

Изработка на VFD табла и преработка на други

2013

Изработка на 18 бр. ремонтни табла

2013

Ново рамково споразумение за производство на табла

2013 - 2016

Изработка и доставка на VFD табло с честотен регулатор

2014

Изработка на табла управление и пневматика

2014

Изр. и доставка на ремонтни табла, топилен и конверторен участък

2015

Изр. и ГРТ 100.PY.11 до 20 за подстанции в топилен и конверторен участък

2015

Сподели
Share to Facebook Share to Googleplus Share to Tweeter