+359 2 962 46 93

Клиенти и проекти

ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД

Канадска компания - добив и преработка на медни руди

Основни проекти
Година

Подмяна и модернизация на старото ел. оборудване с ново във флотационна фабрика

2005

Подмяна управлението на мелница със синхронен двигател

2005

Проектиране и изработване на МСС за фабрика за подземно запълнение

2005

Доставка и монтаж на табла тип МКЦи изграждане на ел. инсталация във "Филтърно отделение"

2007

Проектиране и изработване на табла за Дънди Прешъс ЕАД

2007 - 2010

Изр. и доставка на MCC 1101-Уредба за управление на двигатели.

2011

Монтаж на ел. оборудване в Обогатителна фабрика.

2011

Изработка на табла вентилационна врата.

2012

Проектиране и изграждане на шинна система.

2012

Доставка и монтаж на Уредба за управление на ел. двигатели и шинопровод Canalis и монтаж на силов трансформатор 6/0.4 kV 1500 kVA.

2013

Подмяна на захранващи кабели 6kV на 4 бр. трансформатори 6/0,4kV - 1000kvA в ПС № 2.

2014

Промяна на логиката на управление на дизел колонка - хоризонт 450.

2015

Изработка на ел. табло Управление на помпи 50Е50.

2015

Сподели
Share to Facebook Share to Googleplus Share to Tweeter