ЖИВЕЕМ В НАСТОЯЩЕТО,
МИСЛИМ В БЪДЕЩЕТО
>
Доверете се на нашия професионализъм, коректност и високо качество!

Инженеринг

Фирма ОСКАР - ЕЛ ЕООД е специализирана в реализирането на проекти по електрозахранване, автоматизацията,управление и контрол на технологичните процеси. Предлага на своите клиенти широк набор от услуги: проектиране и изработване на табла НН, електроуправление на машини и съоръжения, изграждане на системи за енергиен мениджмънт, дистрибуция на електроапаратура НН.

engeneering/_MG_0239s.jpg

Инженеринг: Проектиране и изграждане на електроинсталации, пускане и настройки на комплексни обекти в промишлеността:

 • анализ и изработка на идеен проект
 • изготвяне на принципни схеми и експлоатационна документация
 • изграждане на силови инсталации
 • монтаж на електротабла СН и НН
 • монтаж на КИП апаратура
 • изграждане на осветителни и заземителни инсталации
 • въвеждане на обекти в експлоатация
 • поддръжка, ремонт и преустройство на кранове
engeneering/_MG_5530s.jpg

При проектиране и изготвяне на документацията фирмата използва специализиран лицензиран софтуер


Автоматизация

ОСКАР - ЕЛ ЕООД осигурява на своите клиенти разработка,проектиране и внедряване на системи за автоматизация на производствени процеси и енергиен мениджмънт. Конфигуриране и приложно програмиране на PLC и SCADA системи

 • проектни решения
 • принципни схеми
 • програмно обезпечаване
 • пуск и настройка
 • изграждане на комуникационни инсталации - Modbus, Profibus, Ethernet, оптични трасета
 • експлоатационна документация
 • гаранционна и извънгаранционна поддръжка
 • онлайн диагностика и наблюдение
engeneering/Iside_automations.jpg

engeneering/Sludges.jpg

Ние имаме значителен опит в изграждането на различни промишлени обекти за цветната и черна металургия, минната промишленост, енергетиката, машиностроенето, водопречиствателни съоръжения и др.

Новости и акценти

НОВИ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ И НОВИ УСЛУГИ

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ

ОСКАР - ЕЛ ЕООД е в класацията на 100 най-динамични фирми в България според "Капитал 100"


SIEMENS Solution Partner
ИНЖЕНЕРИНГОВИ ПАРТНЬОРИ
ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР НА

Телефони:
(+359) 2 962 46 93
(+359) 2 962 43 65

Факс:
(+359) 2 962 42 38