ЖИВЕЕМ В НАСТОЯЩЕТО,
МИСЛИМ В БЪДЕЩЕТО
>
Доверете се на нашия професионализъм, коректност и високо качество!

Електротабла
Производство на Електротабла

ОСКАР-ЕЛ ЕООД предлага на своите клиенти проектиране и изработка на електротабла за автоматизация и управление на различни процеси и промишлени обекти за цветната и черна металургия, минната промишленост, текстилната промишленост, енергетиката, машиностроенето, дървопреработването и др.

Нашите специалисти са с богат опит в областта на инженеринга, производството на електротабла и електроинсталации. Всички те са сертифицирани за изпълнение на инженеринг и монтажни работи и имат подготовка от институти по машиностроене и практика в производството в промишлени предприятия, в металургията и енергетиката.Производство на електротабла:
Проектиране и изработване на табла НН, включващи:

  • разпределителни табла
  • табла за управление и автоматизация
  • ремонтни табла
  • измервателни табла
  • табла вторична комутация
  • контролни табла
  • мотор контрол център МСС, ГРТ
  • табла за осветление и СИМОКОД табла
  • призма табла   
Новости и акценти

НОВИ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ И НОВИ УСЛУГИ

КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ

ОСКАР - ЕЛ ЕООД е в класацията на 100 най-динамични фирми в България според "Капитал 100"


SIEMENS Solution Partner
ИНЖЕНЕРИНГОВИ ПАРТНЬОРИ
ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР НА

Телефони:
(+359) 2 962 46 93
(+359) 2 962 43 65

Факс:
(+359) 2 962 42 38