+359 2 962 46 93

Клиенти и проекти

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД

Производство на стомана

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД е водещ производител на стомана в България. Компанията е представена на Балканите и на международните пазари повече от 50 години и произвежда широка гама от продукти, включително дебелолистова ламарина, сортов прокат, стоманени сфери и специални профили.

 

Основни проекти
Година

Електромонтажни дейности на бункерна естакада

2006

Ремонт и модернизация на "Слябова машина" в ЕСДЦ

2006

Изграждане на силови и осветителни инсталации в техн. помещения към Нов валцовъчен цех в Стомана Индъстри

2007

Осветителна инсталация в Централна лаборатория в Стомана Индъстри

2007

Изработка, доставка и СМР за ремонт на ел. инсталация "Сервиз бадевози" в Стомана Индъстри

2007

Изграждане на осветителна инсталация в тунел на ЕСДЦ

2008

Изработка, доставка и СМР за ремонт на ел. инсталация в Централен склад в Стомана Индъстри

2009

От 2007 година - ремонт и модернизация на ел. част на кранове на територията на Стомана Индъстри.

 

Изграждане на ел. инсталация на букерна естакада и III пещ

2010

Ремонт на ел. табло на струг СПЦ

2010

Ел. захранване на охладителна кула ЕСДЦ

2011

Изработка на 36 бр. ремонтни табла

2011

Ремонт в НОВ ПРОКАТЕН ЦЕХ

2011

Подмяна ел. апаратура на кран 10 т.

2011

Ремонт на ел. захранване на кранов тролей 6 и 7 хале

2011

Доставка и монтаж на инвертори

2012

Монтаж и захранване на ел. табло и пулт

2012

Доставка на тиристор

2012

Поддръжка на съоражения и машини 544 ч.ч.

2013

Доставка на тиристор АББ

2013

Проектиране и изпълнение на монтажа на нивомер WIKA в ЛПЦ

2013

Изработка и доставка на табла

2014

Подмяна на ел. оборудване РФ1 на ЕДЦ 1

2014

Проектиране и изграждане на SCADA система в ГПП

2014

Доставка на инвертор

2015

Подмяна на прекъсвач 6 kV ретрофит на количката

2015

Доставка и монтаж на ел. табло 80 bar.

2015

Изработка на 2 бр. ел. табла главно захранване, голяма и малка количка

2015

Сподели
Share to Facebook Share to Googleplus Share to Tweeter