+359 2 962 46 93

За нас

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ОСКАР-ЕЛ 

През годините във фирмата е изградена гъвкава функционална организационна структура, която спомага за ефективно и оптимално изпълнение на фирмените цели и преди всичко за удовлетворяване потребностите на клиентите.

Оформени са няколко отдела с дефинирани отговорности както на корпоративно ниво така и на ниво проектиране и връзки с клиентите. Тази организация на работата способства за бързата и своевременна реакция на нуждите на клиентите и проектите.

 

Сподели
Share to Facebook Share to Googleplus Share to Tweeter