+359 2 962 46 93

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Над 3 600 бр. панели за управление, прозведени за модернизацията на 5ти и 6ти блок.

Проектиране на пултове за управление 2011г.

Модернизация на пулт за управление в местен щит за дезактивация в пом. М230/БМР. Визуализация на параметрите и състоянието на механизмите от местния щит към новата система за контрол и управление OVATION CK-03 2011г.

Проектиране и изработка на панели по реконструкции и модернизации 2016 - 2018г.

Други проекти

Други проекти
Детайли

Comeca Equipements Basse Tension SAS

COMECA EQUIPEMENTS BASSE TENSION SAS - Производство на електротабла

Детайли
Детайли

Schneider Electric Sachsenwerk GmbH – Germany

Производство на табла вторична комутация за уредби СН и ВН от 2014г. приблизително по 1000 табла годишно. ...

Детайли
Детайли

Thermon France SAS

Изработка на табла за ZAPSIB-2 SIBUR Русия

Детайли
Детайли

Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД

Проекти в атомната енергетика от 2015г. ...

Детайли