+359 2 962 46 93
Инженерингови партньори

Инженерингови партньори

От 2008 г. Оскар-Ел е партньор в Европейски проекти в обществения сектор.

Многогодишни клиенти на Оскар-Ел са средни и големи предприятия от индустриалния сектор. Фирмата извършва цялостна разработка, изпълнение и контрол на комплексни проекти за български и интернационални компании. За обекти "под ключ" - разработва, планира и цялостно изгражда пречиствателни станции и индустриални производства.

Заслужено място при усвояване и внедряване на нови методи и съвременни технически съоръжения има и участието на специалисти от инженерните висши учебни заведения и научни центрове.

Ползотворно е сътрудничество на фирмата с международната студентска организация AIESEC, което има за цел да подпомага и подбира млади специалисти и бъдещи кадри.