+359 2 962 46 93
Сертификати

Сертификати

ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството

ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда

ISO/IEC 27001:2013 Системи за управление на сигурността на информацията

ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа

ОСКАР-ЕЛ ЕООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя на Камарата на строителите в България за строежи: