+359 2 962 46 93

Шнайдер Електрик България ЕООД

Изготвяне на проект вторична комутация и опроводяване на релейни отсеци за ВЕЦ Ке Диен, ВЕЦ Стрепча, ВЕЦ Arez и ВЕЦ Naceshari

Изготвяне на проект за обект Sharri

Изготвяне на проектна документация и опроводяване на табла вторична комутация за обект: ВЕЦ Сахуала 1 и 2

Изработка на табла за Норвегия

Изработка на табла ТЕЦ Далкия

Проектиране, изработка и вторична комутация за обект: HPP Sharri 1 и 2

Проектиране, изработка и вторична комутация на КРУ и Трафопост за обект: Duzkoy HPP

Проектиране вторична комутация и опроводяване за ВЕЦ Драгощуне 2 и 3

Проектиране и опроводяване на ВЕЦ Jagornashumi HPP                                                             

Система за енергиен мениджмънт - Вулкан

Система за енергиен мениджмънт - Данон

Проектиране вторична комутация и опроводяване на шкафове за ВЕЦ Хорконес

Други проекти

Други проекти
Детайли

Comeca Equipements Basse Tension SAS

COMECA EQUIPEMENTS BASSE TENSION SAS - Производство на електротабла

Детайли
Детайли

Schneider Electric Sachsenwerk GmbH – Germany

Производство на табла вторична комутация за уредби СН и ВН от 2014г. приблизително по 1000 табла годишно. ...

Детайли
Детайли

Thermon France SAS

Изработка на табла за ZAPSIB-2 SIBUR Русия

Детайли
Детайли

Уестингхаус Енерджи Систъмс ООД

Проекти в атомната енергетика от 2015г. ...

Детайли